Min tilgang til terapien

Et rum for dig

Terapi er et rum hvor du har mulighed for at blive hørt, set og mødt lige der hvor du er, med lige det du vil. Terapien tager altid sit udgangspunkt i dig og dit behov.

Jeg arbejder med biologisk traumeterapi og samtaleterapi.

Jeg inddrager kroppens signaler og ressourcer. I terapien arbejdes med hele kroppens nervesystem; kropslige sansninger, følelser og tanker.

Jeg er relationsorienteret: Hvordan opleves kontakten? Relationen? I sessionerne vil mønstre der fortæller om tilknytning og relation vise sig og give mulighed for at undersøge hvad præcis der skal til for at finde bevægelighed, glæde og retning. Jeg er grundliggende af den opfattelse, at det er i oplevelsen af nærvær og kontakt at vi har muligheden for at heles. Dette nærvær og denne kontakt kan opleves psykisk, følelsesmæssigt og kropsligt.

Hvis du har lyst, kan sessionen finde sted udendørs i naturen.

En session varer 90 minutter.

Elementer som indgår i processen

Nærvær

Relation

Samvær

Sansning

Dialog

Glæde