TERAPI VED

Krise, traume, stress, angst, depression og personlig udvikling

TERAPI er et rum hvor du har mulighed for at blive hørt, set og mødt lige der hvor du er, med lige det du vil. Terapien tager altid sit udgangspunkt i dig og dit behov. Jeg arbejder bl.a. med biologisk traumeterapi og samtaleterapi. Jeg inddrager kroppens signaler og ressourcer. I terapien arbejdes med hele kroppens nervesystem; kropslige sansninger, følelser og tanker.

NÆRVÆR

RELATION

SAMVÆR

SANSNING

DIALOG

GLÆDE

Jeg er grundliggende af den opfattelse, at det er i oplevelsen af nærvær og kontakt at vi har muligheden for at heles.